Změna přístupu do budovy školy

Autor: Jaroslav Schovánek , zveřejněno: 22.6.2017


Informujeme žáky a jejich rodiče, že pravý dvůr školy bude uzavřen až do pátku 30.6.2017. Důvodem jsou stavební práce související s budováním nových rozvodů elektřiny v Jaroměři.

Žáci budou až do konce školního roku vstupovat do školy (a odcházet z ní) bočním vchodem v levém dvoře (směrem ke knihovně). Přístup do školy hlavním vchodem pro návštěvy a rodiče nezměněn.