Bezhotovostní platební styk

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno:


Vážení rodiče.

V letošním školním roce jsme pro vás nově zřídili bankovní účet pro příchozí platby. Od 9. 10. 2017 používejte pro úhradu poplatků za školní družinu, školní klub a lyžařský kurz výhradně účet č. 115-5330630227/0100. 

Při platbě je nezbytné uvést variabilní symbol svého dítěte. Tento variabilní symbol přinese vaše dítě ve své žákovské knížce během týdne od 9. 10.  do 13. 10. 2017. Bez zadání variabilního symbolu není možné platbu správně přiřadit k žákovi a mohlo by pak dojít ke zbytečným komplikacím a nedorozuměním s vymáháním pohledávek.

Věříme, že tato změna přispěje ke zjednodušení a lepší přehlednosti finančních transakcí.