Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 se ZŠ Na Ostrově opět zapojila do pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc." Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizoval ho národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování mělo za cíl motivovat žáky 1. - 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Pokusné ověřování probíhalo v rámci školní družiny 1x týdně pro skupiny 1., 2., a 3. ročníků.

Vybrané podmínky pokusného ověřování "Hodina pohybu navíc"

Ve školní družině se žáci věnovali pohybovým aktivitám - každý žák z ročníku, kterého se program týkal a který se do něj přihlásil, absolvoval pohybové aktivity jednou za týden. Pro pohybovou aktivitu bylo vyčleněno 45 min. týdně po celý rok.

Pro pohybové aktivity škola zajistila vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu (tělocvična, venkovní hřiště; apod.)

V případě, že se do pokusného ověřování chtěl zapojit i žák 1. – 3. ročníku základní školy, který nebyl přijat k pravidelné docházce do školní družiny, měl možnost se do pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ zařadit jako účastník v příležitostné činnosti, pokud nebyla naplněna kapacita daného oddělení.

Za realizaci tohoto projektu zodpovídal Mgr. Pavel Palička.