Hodina pohybu navíc

Ve školním roce 2016/17 je ZŠ Na Ostrově opět zapojena do pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc." Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho národní ústavb pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. - 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Pokusné ověřování bude probíhat v rámci školní družiny a bude organizováno 1x týdně pro skupiny 1., 2., a 3. ročníků.

Pohybové aktivity budou probíhat podle plánu školní družiny ve dnech:

Úterý: 1. ročníky - sportovní hala ASVAJ 14:30 - 15:15, pracoviště Rychnovek 1. - 4. ročníky 14:30 - 15:15
Čtvrtek: 2. a 3. ročníky - sportovní hala ASVAJ 14:00 - 15:45

Vybrané podmínky pokusného ověřování "Hodina pohybu navíc"

Ve školní družině se budou žáci věnovat pohybovým aktivitám - každý žák z ročníku, kterého se program týká a který se do něj přihlásí, bude absolvovat pohybové aktivity jednou za týden.

Pro pohybovou aktivitu bude vyčleněno 45 min. týdně po celý rok.

Pro pohybové aktivity škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu (tělocvična, venkovní hřiště; apod.)

V případě, že by se do pokusného ověřování chtěl zapojit i žák 1. – 3. ročníku základní školy, který není přijat k pravidelné docházce do školní družiny, bude mít možnost se do pokusného ověřování „Hodina pohybu navíc“ zařadit jako účastník v příležitostné činnosti, pokud již nebude naplněna kapacita daného oddělení.

Pro další informace se můžete obracet na Mgr. Pavla Paličku - pavel.palicka[zavináč]zsostrov.cz