Ostrov zdravíProjekt byl zahájen 1. ledna 2013. Volně navazuje na grantový titul „Kalokagathia - škola v pohybu“ realizovaný v letech 2010-2012. Jedná se o rozšíření vzdělávacího programu školy, které má nabídnout žákům a učitelům inovativní postupy v oblasti výuky a rozšířit nabídku školních služeb a volnočasových aktivit.

Projekt je zaměřen na oblast podpory zdravého životního stylu žáků za pomoci didaktických inovací a netradičních postupů. Vedle tvorby programu pro zlepšení vztahu dětí k pravidelné pohybové aktivitě se záměr snaží motivovat k zapojení také rodiče, kteří hrají klíčovou roli v celém procesu.

 

Hlavní klíčové aktivity projektu:

Zdravá svačina – V rámci této aktivity došlo k rekonstrukci školní kantýny, přinesla zavedení principů zdravého stravování a s rozšířenou nabídkou zdravých svačin pro děti. Žáci druhého stupně v rámci projektové výuky upravili nabídku školní kantýny směrem ke zdravé výživě a společně se ji s přizvanými odborníky zavedly do praxe.

Aktivní přestávka - znamená pro žáky prvního stupně možnost trávit velké přestávky v tělocvičně, kde jim odborný dozor připraví každý měsíc nový pohybový program.

 

Pobyty v přírodě - děti prvního stupně navštěvují zdravotní pobyty v přírodě a vyučují se novému nepovinnému předmětu Zdravotní TV, ve kterém zkouší netradiční cvičební pomůcky.

 

Výživová poradna – od školního roku 2013/2014 mají žáci a jejich rodiče možnost konzultovat stravovací návyky výživovým poradcem, který působí v nově zařízené kanceláři v suterénu školy.

 

Výukový portál – ve spolupráci s odborníky z Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze byl vytvořen speciální výukový portál se zaměřením na pohybové aktivity. Tento portál se uplatňuje nejen u žáků v přímé výuce, ale také u trenérů a cvičitelů, jakožto zásobník praktických rad a námětů pro pohybové a sportovní aktivity.