iSAS

Internetová aplikace SAS slouží k zobrazení odpovídajících údajů z databáze SAS na Internetu. Není určena k provádění změn v datech. 

Autorizovaným uživatelům (žákům, zákonným zástupcům, pedagogům) umožňuje iSAS přístup k následujícím informacím:

  • průběžná klasifikace a absence žáka (elektronická žákovská knížka)
  • čtvrtletní a pololetní hodnocení
  • udělená výchovná opatření
  • aktuální učivo (elektronická třídní kniha) 
  • rozvrh hodin
  • informační nástěnka (sdělení všem či vybraným uživatelům)
  • vyhledávání knih ve školní knihovně
  • a další ...

Pro autorizovaný přístup do databáze jsou nutné přístupové údaje pro žáky nebo zákonné zástupce žáka. Vždy na začátku školního roku je vydá třídní učitel. 

Aplikaci iSAS spustíte kliknutím na její logo nebo na tento odkaz. Po kliknutí na volbu "Přihlásit se" zadejte do příslušných polí své uživatelské jméno a heslo. 

Při ztrátě přístupových údajů se obraťte na třídního učitele. Pokud jste do školní matriky uvedli svou e-mailovou adresu, je možné použít v menu iSAS volbu "Získat údaje". Po zadání rodného čísla dítěte vám budou vybrané přístupové údaje na uvedený e-mail zaslány.