Školička Rychnovek

Odloučené pracoviště školy v obci Rychnovek - Zvole

První nepřímá zmínka o škole ve Zvoli je již ze 17. století. Od 18. století jsou informace o škole určitější. Dokonce víme, že v 19. století zde bylo vyučováno přes sto žáků. Proto byla v roce 1881 započata stavba nové školní budovy, která svému účelu slouží dodnes.

Budova školy stojí v klidné malebné části zvané „Na Bunkuli“. V okolí je jen kostel, mateřská škola a několik rodinných domů. Ke škole patří velká zahrada a hřiště, které je přístupné i veřejnosti. Ve škole jsou dvě učebny, tělocvična a nově zřízené prostory školní družiny.

   

 

Od září 2006 je škola součástí základní školy Na Ostrově. Díky tomuto sloučení se podařilo školu udržet v době, kdy mnoho vesnických malotřídních škol zaniklo. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 11 žáků. Učilo se v jednotřídce (1. až 3. ročník). Ve školním roce se 2017/2018 se v Rychnovku vzdělává 28 dětí ve dvou třídách 1. až 4. ročníku.

Záchraně odloučeného pracoviště v Rychnovku - Zvoli napomohla ochotná spolupráce rodičů, školy a představitelů obce. Významně přispěla obnovená důvěra rodičů  a veřejnosti v kvalitu vzdělávání v malotřídce, každodenní práce a úsilí žáků školy, podpora vedení obce a ochota investovat do modernizace vyučovacích metod podle návrhů ředitele školy, implementace kvalitního školního vzdělávacího programu "Ostrov porozumění". To vše bylo a je velmi důležité. Největší podíl na záchraně a současném rozkvětu rychnovské školičky mají však ty dámy, které jí obětovaly několik let svého pracovního života - paní učitelky Lenka Fišerová, Iveta Hofmanová a Stanislava Tomková. Ve školním roce 2017/2018 ruku k dílu přiloží také paní učitelka Marie Nováková a vychovatelka školní družiny Gabriela Hůlková.

 

Po vyučování se mohou děti aktivně zapojit do zájmových kroužků, které probíhají v budově školy v odpoledních hodinách. Vzdělávání v této škole má příjemnou rodinnou atmosféru, kterou podtrhuje dobrá spolupráce s obcí a mateřskou školou.

 

Další informace o průběhu a organizaci výuky v Rychnovku - Zvoli naleznete v sekci Školní rok nebo použijte tento odkaz.

 

 

 

Galerie obrázků

Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek
Školička Rychnovek