Přestup žáků

Nejčastějším důvodem pro přestup žáka bývá:

  • změna bydliště
  • přestup z malotřídní vesnické školy
  • ukončení individuálního vzdělávání (domácí vzdělávání)

 

Přechod do jiného prostředí za novými spolužáky není pro každého snadný. Snažíme se tento krok do neznáma dětem co nejvíce usnadnit.

  • Doporučujeme před přestupem na naši školu využít nabídky kroužků při školním sportovním klubu a placených kroužků naší školy. Zde se děti neformálně seznámí při společné aktivitě a poznají školu i učitele.
  • O prázdninách organizujeme Active English Week. Týdenní příměstský tábor s výukou angličtiny těsně před zahájením školního roku.
  • V šestém ročníku pořádáme v září týdenní adaptační pobyt, který je zaměřený na stmelení kolektivu (Stmelovačka, pro nás hračka).
  • Děti z okolních obcí dáváme přednostně do stejné třídy. Jsou si tak navzájem oporou.
  • Ve výuce komplikace nenastávají. Žáci z okolních malotřídních škol přicházejí dobře připravené. Případné rozdíly rychle vyrovnávají.

 

Jak postupovat při žádosti o přestup?

Pokud žák přestupuje v průběhu roku, je nutné nejprve kontaktovat někoho z vedení školy (viz kontakty). Informujte se, zda máme v požadovaném ročníku volné místo, a domluvte si termín schůzky či nezávazné prohlídky školy. Na schůzku s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Pro přestup od 1. září doporučuji využít společný termín zápisu, který se koná 4. května od 14:00 hodin. Součástí setkání je i prohlídka školy. Zaměstnanci školy vám pomohou s vyřízením formalit. Nezapomeňte na rodný list dítěte a občanský průkaz.

Pokud Vám uvedený termín nevyhovuje, na tel. čísle 491 812 474 si se zástupcem ředitele Mgr. Davidem Horkým domluvte náhradní termín.

 

Na co nezapomenout?

Předchozí škole je potřeba vrátit zapůjčené učebnice, případně pomůcky a uhradit veškeré závazky, které souvisí s docházkou.

Naše škola odešle na předchozí školu rozhodnutí o přestupu a vyžádá si výpis ze školní matriky. Zákonní zástupci o vydání povinné dokumentace žáka nežádají.