Školička Rychnovek

V loňském školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu v Rychnovku 24 žáků (1. – 4. ročník). Tři absolventi naší školy, žáci čtvrté třídy, přešli v letošním roce do třídy 5. A na ZŠ Na Ostrově v Jaroměři.

V letošním školním roce 2016/2017 máme žáků 28. Výuka probíhá ve dvou třídách. Třída I. R čítá 16 žáků prvního (7 dětí) a třetího (9 dětí) ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Stanislava Tomková. Třída II. R pak spojuje žáky druhého (4 děti) a čtvrtého (8 dětí) ročníku v počtu 12 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Iveta Hofmanová. 

Nově zřízené oddělení školní družiny bude pod vedením Mgr. Lenky Fišerové útočištěm pro 18 žáků naší školy. Kromě učebny a herny školní družiny mohou pro své projekty využívat školní hřiště, školní kuchyňku, zahradu, tělocvičnu a blízké okolí školy.

Po vyučování se mohou děti aktivně zapojit do zájmových kroužků, které probíhají v budově školy v odpoledních hodinách. V tomto školním roce se otevírá kroužek anglického jazyka (čtvrtek), sportovní hry (úterý), kroužek šachu (středa) a hasičský kroužek (pátek).