Školní družina

Základní údaje o školní družině ZŠ Na Ostrově ve školním roce 2016 - 2017.Provoz školní družiny:
ráno 6.00 - 7.40 (ve škole - boční vchod) od 2. září 2015
odpoledne do 16.30 (objekt ŠD na Matysáku), děti si po ukončení výuky od vyučujících přebírá vychovatelka v suterénu školy.
Do školní družiny se přihlašují děti 1., 2. a 3. tříd.
Děti, které se ŠD docházejí pouze do školní jídelny, se musí do školní družiny též přihlásit a zaplatit poplatek.

Poplatky:
Poplatky za školní družinu činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 78 – 8827970247 Kód banky : 0100
Vklad jménem : poplatky ŠD 1. pololetí popř. jméno dítěte
Variabilní symbol: bude upřesněn v září, platí pro I. i II. pololetí
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - I. pololetí v září, II. pololetí v lednu

Dobrovolný příspěvek:
Dobrovolný příspěvek rodičů na akce ŠD činí 150,- Kč na celý školní rok.
Bude použit na akce (karneval, besídka,dětský den, ….) + na spotřební materiál pro děti (čtvrtky, barevné papíry, pastelky, tužky, vodovky, tempery, ad, ).
Příspěvek bude vybírán v měsíci září.
Poplatky vybírá vedoucí vychovatelka paní Jana Veselá.

Obědy:
Obědy si rodiče platí sami ve školní jídelně, nutno zakoupit čip v hodnotě 130,- Kč, který děti nosí u sebe.

Co s sebou do ŠD?
Jsou potřeba ještě jedny přezůvky do školní družiny, které mají děti v sáčku (nejlépe látkový, prosíme ne igelitové tašky), dle období převlečení na zahradu (tepláky, kraťasy, triko, mikinu, popř. obuv).
Všechna oddělení pracují podle svých týdenních skladeb zaměstnání a řídí se vnitřním řádem ŠD.

V letošním školním roce se budou dětem věnovat paní vychvatelky:
Jana Veselá, Janette Škorpová, Lenka Mráziková a Lenka Halašová.

Bližší informace: tel.: 491 812 107

Vnitřní řád ŠD při ZŠ Na Ostrově je vyvěšen ve školní družině na nástěnce nebo si jej můžete stáhnout zde.

Zájmové útvary školní družiny

Školní družina realizuje svou činnost formou odpočinkových, zájmových a rekreačních činností.

Ranní družina je určena všem dětem, podmínkou není odpolední družina. Tam je zařazována klidná, nenáročná činnost odpočinkového zaměření, která probíhá spíše individuální formou. Pro ty živější je k dispozici 3x týdně tělocvična, kde si mohou zahrát různé míčové hry.

Školní družina nabízí pro školní rok 2016/2017 tyto zájmové kroužky:
(Přihlásit se mohou i děti nedružinové, pokud to dovolí kapacita kroužku)

Anglický jazyk pro 1. třídu
Lenka Halašová, pondělí 13.45 - 14.30
Seznámení s jazykem, hry, pexesa, obrázky, slovíčka

Sportovní kroužek pro 1. - 3. třídy
Jana Veselá, pondělí 14.30 - 15.30, tělocvična ZŠ Na Ostrově.
Míčové hry, štafety, soutěže, basket, florbal, fotbal, atletika.

Mini Flash (dívky)
Lenka Halašová, středa 15.00 - 16.30
Úvod do scénického tance, vyjádření rytmu pohybem.

Keramika
Lenka Mráziková, úterý, čtvrtek 14.45 - 16.15
Výroba drobné keramiky pro radost i užitek, modelování, glazování.
Pro nákladnost materiálu bude tento kroužek za poplatek 200,- Kč na školní rok

Flétnička
Janette Škorpová, pátek 14.00 - 15.00
Seznámení s nástojem, správné dýchání, základ hry.

Zpívání s kytarou
Jana Veselá, pátek 13.15 - 14.00
Písničky k táboráku, doprovodné nástroje, výroba zpěvníčku.

Tvořínek - výtvarný a pracovní kroužek
Lenka Mráziková, pondělí 14.45 - 16.15
Malování různými technikami, výroba drobných dekorativních předmětů,kašírování, batikování, malba na hedvábí, smaltování, drátkování.
Pro nákladnost materiálu bude tento kroužek za poplatek 200,- Kč na školní rok

Deskovky (od 2. tříd)
Lenka Halašová, pondělí 14.45 - 16.15
Kroužek určený dětem, které mají rádi deskové hry - časově náročnější. Nabídka jednodušších i složitějších deskových her jako např. Ticket to ride, Carcassonne, Osadníci z Katanu, Bang, Splendor, Afrika, ad.).

Do zájmových kroužků se děti přihlašují ve ŠD v měsíci září.
Kroužky začínají první týden v říjnu.