Zájmové útvary

Nabídka placených kroužků ve školním roce 2017/2018

Tento způsob organizování zájmové nebo vzdělávací činnosti dětí přináší řadu výhod: nabídka a spektrum činností závisí pouze na zájmu klientů a na našich personálních možnostech. Dále je možné pracovat i s minimálním počtem žáků ve skupině, či dokonce pouze s jedním žákem.

Vzhledem k tomu, že jejich cena (v porovnání s cenami ostatních kvalitativně srovnatelných placených kroužků nabízených jinými organizacemi, případně vzdělávacími agenturami) byla velmi příznivá, setkali jsme se s kladným ohlasem rodičů i žáků. Po dobré zkušenosti je proto je nabízíme i v letošním roce.

Zahájení činnosti placených kroužků od 2. října 2017 podle zájmu, který o tyto kroužky žáci projeví.
1. období – 2. říjen 2017 – 31. leden 2018
2. období – 1. únor 2018 – 31. květen 2018
 

 • Keramický kroužek – vede p. vychovatelka Mráziková
  pro žáky od 4. třídy, ve středu 15.30 – 17.00 hod. ve školní družině
  Práce s keramickou hlínou, výroba dekorativních i užitkových předmětů. Žáci si    vyzkouší různé techniky zdobení a naučí se základům práce na hrnčířském kruhu. Ke kurzovnému se vybírá navíc peněžní částka 200,- Kč za rok na materiál používaný při výrobě.
 • Brepta – jazykové hrátky pro žáky 1. tříd - vedou p. uč. Šimková, p. uč. Štěpová
  pro děti z 1. tříd, čtvrtek 5. vyučovací hodina
  Předcházení problémům s výslovností a se čtením. Rozvíjení slovní zásoby, hraní si s českým jazykem, výuka správného dýchání a zacházení s hlasem, procvičování orientace v prostoru, hraní pohybových her. Návaznost na ŠD zajištěna.
 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky- vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 9. ročníku, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení, opakování učiva, nácvik strategie řešení přijímačkových testů.
 • Přírodovědný kroužek – vede Mgr. P. Šimek (vyučující na Gymnáziu Jaroměř)
  pro žáky 8. a  9. třídy ZŠ, úterý od 14.20 – 15.50, laboratoř chemie na Gymnáziu JŘ
  Žáci využijí moderní vybavení chemické laboratoře na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři a budou vedeni k praktickému a efektnímu pochopení biologie i chemie a vztahů mezi těmito vědami. Jednoduché experimenty, doplněné využitím PC a měřícího systému PASCO doprovází možnost přípravy na chemickou olympiádu. Budou pracovat s chemikáliemi dle pokynů o nakládání s chemickými látkami.     
 • WORKOUT - vede p. uč. Knajfl
  pro chlapce i dívky z 8. a 9. tříd, čtvrtek nebo pátek 14:20-15:20 v tělocvičně školy
  Zlepšení vlastní fyzické kondice (zpevnit svaly, zhubnout, užít si radost z pohybu, být mezi kamarády a smysluplně strávit svůj volný čas). Forma cvičení: posilování s vlastním tělem, kalanetika, kruhový trénink, TRX trenažéry, velké míče, overbally - vše s hudbou a následnou kompenzací zatížených svalových skupin.
  Video: https://www.youtube.com/watch?v=FECYzNAloBo
 • Pokročilá anglická konverzace vede p. uč. Petráček
  pro žáky 9. ročníku, termín po dohodě se žáky
  Určeno pro žáky se zájmem o anglický jazyk, kteří již mají pokročilou znalost angličtiny. Nejedná se o doučování. Žáci si osvojí a prohloubí dovednosti potřebné k formální i neformální konverzaci ve škole i v povolání.
 • Etická výchova – vede p. učitelka Pazderová
  pro žáky 2. stupně, pondělí 14.00 – 14.45
  Etická výchova nás učí, jak krotit záchvaty zlosti, jak se chovat ve společnosti, jak chápat své přednosti i nedokonalosti a jak dospět ke spokojenosti.
 • Užitá grafika – vede p. učitelka Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, termín po dohodě se žáky (kromě pondělí a středy)
  Žáci se seznámí s užitou grafikou, vyzkouší si v praxi tvorbu užité grafiky jako např. obal na knihu, knižní ilustrace plakát, ex libris, poštovní známky, novoročenky apod. Budou se zaobírat knihou po všech jejích stránkách – od autora přes obsah až po konečnou fyzickou podobu knihy a jejích náležitostí.
 • Výtvarné techniky – vede p. učitelka Nyklíčková
  pro žáky 6. – 9. ročníku, termín po dohodě se žáky (kromě pondělí a středy)
  Kresba, malba, keramika a prostorová tvorba, batika, tisk a další textilní techniky.
 • Improvizační divadlo – vede p. učitelka Morcová
  pro žáky 6. – 9. ročníku, čtvrtek jednou za 14 dní 14.00 – 15.30 (sudé týdny)
  Žáci se neučí žádný scénář, ale rozehrávají scénku na téma, které zadává učitel.   Rozvíjejí svou kreativitu, komunikaci, učí se rychle reagovat na náhlou situaci, mluvit před publikem, odbourávají stud, poznávají sebe a své kamarády, učí se přijímat nápady ostatních, pracují se svým hlasem a emocemi.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Šlapáková
  pro žáky 6. a 7. ročníku, termín po dohodě se žáky
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Michálková
  pro žáky 8. ročníku, úterý 14.00 – 14.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.
 • Doučování z matematiky – vede p. učitelka Jílková
  pro žáky 8. a 9. ročníku, čtvrtek 7.00 – 7.45
  Procvičení a opakování učiva, případně doplnění zameškané látky.

Cena se bude lišit v závislosti na počtu žáků v studijní skupině. Zpravidla bude vybírána zálohově pololetně, u krátkodobých kurzů po jednotlivých lekcích.

 Počet žáků ve skupině    Cena za jedno období (4 měsíce)
 11 a více žáků  420, - Kč (cca 26,- Kč za 1 lekci)
 7 – 10 žáků  540,- Kč (cca 34,- Kč za 1 lekci)
 4 – 6 žáků  720,- Kč (cca 45,- Kč za 1 lekci)
 3 žáci  1200,- Kč (cca 75,- Kč za 1 lekci)
 2 žáci  Platba po jednotlivých lekcích, 100,- Kč za 1 lekci  
 1 žák Platba po jednotlivých lekcích, 180,- Kč za 1 lekci


Nabídka kroužků při školním klubu (ŠK)

Tato nabídka platí pouze pro členy školního klubu, kteří platí jednorázový poplatek 400,- Kč na jedno pololetí za členství v ŠK. Žáci přihlášení do ŠK si mohou vybrat jeden nebo více kroužků, které budou v době svého pobytu v ŠK navštěvovat. Za účast v kroužku nebude vybírán žádný další poplatek. Příchod do kroužku je možný v případě pozdějšího konce výuky i v průběhu činnosti kroužku.

Činnost v kroužcích ŠK bude zahájena od 11. září 2017

 • Taneční kroužek Flash - vede vychovatelka ŠD Lenka Halašová v Městském divadle JŘ
  pro dívky 4. – 5. r., čtvrtek 15.30 – 17.00
  pro dívky 6. – 9. r. středa 16.30 – 18.00
  Špičková skupina scénického tance s 25letou tradicí přijímá nové členy. Rozvoj estetického cítění a fyzického potenciálu, účast na celostátních soutěžích a přehlídkách.
  Hlásit se mohou i chlapci 3. – 9. r., ti by ale tento kroužek neměli jako součást ŠK, byli by členy TJ Sokol JAROMĚŘ.
  Termín schůzek pro chlapce - úterý 15.00 – 16.30
 • Mediální výchova – vede p. uč. Nyklíčková
  6. – 9. ročník, čtvrtek 14.10 – 15.45 hod.
  Určeno pro žáky, kteří mají zájem spoluvytvářet školní časopis IQčko.
 • Badatelský kroužek ALVA – vede p. uč. Horký
  pro žáky 4. a 5. ročníku, úterý 14.00 – 15.00
  Určen pro děti s touhou něco nového objevovat a vymýšlet. Hledání zákonitosti   přírodních jevů pomocí nejrůznějších fyzikálních pokusů. Pro bádání budou použity vlastnoručně vyrobené pomůcky a školní experimentální stavebnice s moderními  měřidly.
 • Sportovní kroužek I. – vede p. uč. Traxlerová
  pro žáky od 4. třídy, pondělí 13.30 – 15.00 hod., v hale ASVAJ nebo na atletickém stadionu
  Různé sportovní aktivity a míčové hry.
 • Sportovní kroužek II. – vede p. uč. Traxlerová
  pro žáky od 4. třídy, pátek 13.00 – 14.00 hod., v tělocvičně školy nebo v parku u školy
  Míčové hry a gymnastika.
 • Kroužek doučování anglického jazyka – vede p. uč. Petráček
  pro žáky 4. a 5. ročníku, úterý 13.00 – 14.00
  Prohlubování a rozšiřování slovní zásoby a gramatiky.
 • Kroužek psaní na počítači metodou ZAV – vede p. uč. Pávová
  pro žáky 4. a 5. ročníku, středa 13.00 – 14.00
  Psaní na počítačové klávesnici desetiprstovou metodou.
 • Kroužek tvořivé dílny – vede asistentka pedagoga p. uč. Kábrtová 
  středa 13.00 – 15.00
  Výtvarné techniky, papírové modely, origami a prostorové modely.
 • Kroužek zdravotnické výchovy – vede p. uč. Pávová
  pro žáky 4. a 5. ročníku, středa 14.00 – 15.00
  Základy poskytování první pomoci.
 • Dívčí klub – vede p. uč. Pávová
  pouze pro dívky 4. – 6. tříd, čtvrtek 13.00 – 15.00
  Ruční práce, vaření, móda a další holčičí věcičky.
 • Práce se stavebnicí Merkur a Lego Mindstorm – vede p. uč. Kracík
  pro žáky od 4. třídy, čtvrtek 14.00 – 15.00
  Stavba modelů a následné programování stavebnic Lego pomocí počítače.
 • Úprava fotografií a zpracování videa – vede p. uč. Kracík
  Pro žáky od 4. třídy, pátek 13.00 – 15.00
  Teorie fotografie a videa, práce s fotoaparátem a kamerou.

 

ZŠ Na Ostrově dlouhodobě spolupracuje se Školním sportovním klubem Jaroměř. Samostatnou nabídku sportovních aktivit pro děti i dospělé naleznete na stránkách klubu  - www.sskjaromer.cz