Bezhotovostní platební styk - školní družina a školní klub

Autor: Simona Soukalová


Vážení rodiče.

V letošním školním roce jsme pro vás nově zřídili bankovní účet pro příchozí platby. Věříme, že tato změna přispěje ke zjednodušení a lepší přehlednosti finančních transakcí.

Poplatky za školní družinu nebo školní klub činí 400,- Kč na pololetí (80,-Kč/měsíc).
Číslo účtu: 115-5330630227/0100
Vklad jménem: poplatky ŠD, ŠK 1. pololetí (nebo 2. pololetí) a jméno dítěte
Variabilní symbol: používejte variabilní symbol, který byl přiřazen každému žákovi a naleznete ho v Edookitu pod jménem svého dítěte.
Konstantní symbol: 379
Platí se pololetně - 1. pololetí v září, 2. pololetí v lednu