Organizace přihlašování a vydávání obědů ve školní jídelně od 4. ledna 2021

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 29.12.2020


Obědy pro všechny žáky 3. - 9. ročníku, kteří budou mít od 4. ledna distanční výuku, jsou odhlášeny. Přihlášené obědy byly ponechány pouze pro žáky 1. a 2. tříd, kteří budou chodit do školy.
Děti ze 3. – 9. ročníku, které budou na distanční výuce, mají také možnost odebírat oběd. V případě, že o tyto obědy mají zájem, jejich zákonní zástupci zavolají p. Balcarové, ředitelce školní jídelny, na telefonní číslo 737 336 766 a domluví se s ní. Obědy mohou být těmto žákům vydávány pouze do jídlonosičů od 10.30 do 11.45 hodin.

Stále platí, že je nutné oběd přihlásit nejméně jeden stravný den předem.

Veškeré další podrobné informace jsou také na webových stránkách školní jídelny a na přihlašovacím portálu školní jídelny.