Organizace rotační výuky od 3. 5. 2021

Autor: David Horký, zveřejněno: 29.4.2021


Vážení rodiče, milí žáci,

od 3. 5. 2021 bude probíhat výuka rotačním způsobem, a to následovně:

Třídy Sudý kalendářní týden (první od 3. 5. 2021) Lichý kalendářní týden (první od 10. 5. 2021)

1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C 

distanční výuka (= výuka doma) prezenční výuka (= výuka ve škole)
1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C prezenční výuka (= výuka ve škole) distanční výuka (= výuka doma)

Těší nás, že se děti vrátí do školních lavic, byť v týdenních intervalech. Veškerá výuka bude probíhat za přísných protiepidemických opatření – testování na Covid-19, nošení chirurgických roušek nebo respirátorů a důsledné hygieny. Změny se budou týkat i organizace výuky.

Veškeré podrobnosti naleznete v informačním systému školy Edookit.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

Mgr. David Horký – statutární zástupce ředitele školy