Partnerství naší školy v projektu rozvoje digitální gramotnosti žáků

Autor: Simona Soukalová


Naše škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM.

Tento projekt je zaměřený na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.

Přiložené soubory

digi_-_publicita_-_letak.pdf (PDF,74 kilobajtů)