Prázdniny, prázdniny odcházejí ....

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 26.8.2023


Milé děti,
prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí 4. září se opět otevřou dveře vaší školy! Těšíme se na vás všechny a obzvláště na prvňáčky, které čeká slavnostní uvedení mezi "Ostrováky" v zasedací síni školy.
Žáky 2. - 9. tříd si přeberou před hlavním vchodem jejich třídní učitelé v 7.35, prvňáčci se sejdou podle vlastního časového harmonogramu, se kterým rodiče seznámili paní učitelky 1. tříd. 
Na všechny čeká hned první den spousta novinek a překvapení (některé učebny nejspíš ani nepoznáte).