Přestup do 6. ročníku do ZŠ Na Ostrově

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 19.3.2021


Vážení rodiče žáků budoucího 6. ročníku,
pokud to dovolí epidemiologická situace, chystáme pro Vás a Vaše děti Den otevřených dveří v budově naší školy dne 17. června 2021 od 15.00 hodin. Bude se jednat o komentovanou prohlídku školy a podání žádosti o přestup.
Žádosti o přestup do 6. ročníku bude možné podávat od 17. 6. do 21. 6. 2021.
Sledujte tyto naše webové stránky, na kterých bychom Vás informovali, pokud by došlo k nějaké změně.

Kritéria pro přijetí:
1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském (spádovém) obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Jaroměř č. 2/2017.
2. Celkový počet tříd a žáků v šestém ročníku pro školní rok 2021/2022, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy: 2 třídy naplněné do počtu 58 žáků.
3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překročí počet volných míst, kterými škola disponuje pro přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2021/2022 pokračují v plnění školní docházky v Základní škole Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod;
b) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.