První školní den pro žáky 1. tříd

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 28.8.2020


Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a opatřením stanovených MŠMT v souvislosti s Covid-19 jsme Vám poslali na Vaše e-mailové adresy podrobné informace týkající se prvního školního dne Vašeho dítěte.
Ze zaslaného e-mailu zjistíte, že o​rganizace bude trochu odlišná, než jak jste byli informováni na třídních schůzkách v červnu. Nadále platí, že se sejdete s třídními učitelkami svých dětí 1. září v 8.10 před hlavním vchodem.

Všechna tato opatření činíme v souladu s pokyny MŠMT a věříme, že chápete naši snahu i povinnost chránit zdraví Vašich dětí.

Těšíme se, že tento významný mezník v životě svého dítěte přesto prožijete příjemně a rádi Vás přivítáme.