Úřední dny v době letních prázdnin

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 29.6.2020


Vyhlášené úřední dny po dobu letních prázdnin:
každé úterý od 8.00 do 10.00 hodin.

Pokud potřebujete potvrdit některé úřední dokumenty, průkazky, převzít si dodatečně závěrečné vysvědčení apod., zvoňte v úředních hodinách u hlavního vchodu do školy na zvonek označený "Kancelář".