Úřední hodiny v době letních prázdnin

Autor: Simona Soukalová , zveřejněno: 29.6.2021


Vyhlášené úřední dny po dobu letních prázdnin jsou vždy od 8:00 do 10:00 hodin ve dnech:
7. 7. (středa)
13. 7. (úterý)
20. 7. (úterý)
27. 7. (úterý)
3. 8. (úterý)
10. 8. (úterý)
17. 8. (úterý)
Pokud potřebujete potvrdit některé úřední dokumenty, průkazky, převzít si dodatečně závěrečné vysvědčení apod., zvoňte v těchto dnech v úředních hodinách u hlavního vchodu do školy na zvonek označený "Kancelář".