Zájezd do Anglie 2019

Autor: Marek Petráček , zveřejněno: 15.10.2018, článek se týká tříd(y): 7.A  9.C  9.B  9.A  8.C  8.B  8.A  7.C  7.B  


Vážení rodiče a milí žáci!

Na začátku dubna proběhne školní exkurze do Velké Británie se zastávkami v Londýně a Brightonu. Zájezd je určen pro žáky 7.- 9. tříd, kteří splní podmínky účasti, tj. dostatečný prospěch a naopak absence třídních důtek. Program zájezdu můžete vidět na přiloženém plakátu, konkrétní celková cena se bude pohybovat kolem 7 000,- Kč  + kapesné. S přihláškou budou žáci nosit i zálohu 2 000,- Kč, kterou donesou osobně do 10. listopadu. Zájezd má omezenou kapacitu a v případě jejího překročení budou žáci vybíráni na základě svého prospěchu z AJ a chování.

Žáci si dále v přihlášce mohou zakroužkovat, o jaké další atrakce mají zájem, kdyby náhodou měli kupříkladu strach z výšek, tak nemusí stoupat na Tower Bridge. Před zájezdem také proběhne schůzka s rodiči, aby byli informováni o průběhu zájezdu a jak připadně děti připravit. 

Za vyučující anglického jazyka, Marek Petráček. 

Zájezd do Anglie 2019