Kalokagathia - škola v pohybu
Na základě odborných šetření, prováděných v rámci školní tělesné výchovy, byl u našich žáků zjištěn zvýšený výskyt tělesné nadváhy a obezity, spojený s nedostatečnou pohybovou aktivitou a nesprávnou životosprávou. Zjištění pro nás nebyla nikterak překvapivá, neboť se jedná o neustále vzrůstající celosvětový trend. Jako jedna z mála škol jsme se rozhodli tuto problematiku řešit a začali jsme úspěšně. Podařilo se nám vypracovat projekt, zaměřený na děti inklinující k nezdravému způsobu života ve smyslu nedostatečné pohybové aktivity a nesprávné životosprávy.

Od školního roku 2010/11 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, probíhal na naší škole projekt, který jsme nazvali „Kalokagathia – škola v pohybu“ (pojem „Kalokagathia“ představuje antický ideál tělesné a duševní harmonie).

Jeho přínos spočíval v komplexním přístupu k dané problematice, kdy za pomoci odborníků z oblasti zdravé výživy, fyzioterapie, sportu, ale i managementu a marketingu, vznikl ucelený systém výuky. Vedle zdravotních soustředění v přírodě, určených nejmenším dětem, proběhly i tzv. „Dny zdravého pohybu“, kdy pod dohledem nutriční poradkyně mohli rodiče získat cenné informace, týkající se životosprávy a tělesného stavu jejich dětí.Starší děti si mohli v nových předmětech, za pomoci proškolených pedagogů a speciálního vybavení, vyzkoušet netradiční formy výuky, vedoucí k získání praktických znalostí a dovedností v důležitých oblastech jejich současného i budoucího života (zdravověda, aktivní životní styl, finanční gramotnost, atd.).


Zdravý vývoj dětí nám není lhostejný a věříme, že se nám podaří ze zmíněných aktivit vytěžit maximum a přispět tak značnou měrou k boji proti zmíněným „nešvarům“ současné doby.

Soustředění v přírodě

V dubnu a květnu školního roku 2010/2011 proběhly v Malých Svatoňovicích dva turnusy speciálního soustředění určeného pro žáky z prvního stupně ZŠ Na Ostrově. Celý týden plný pohybových aktivit, sportů, her a vycházek do přírody byl speciálně navržen pro děti, které vykazují zvýšené riziko nadváhy a snížené tělesné aktivity.Na každém z týdenních kurzů se děti seznámily se zásadami zdravého životního stylu formou zábavných přednášek a cvičení a celý týden se zdravě stravovaly. Samozřejmostí byla absence sladkostí a pamlsků, které tentokrát zůstaly doma. Jejich místo nahradilo ovoce a zdravé potraviny. Výsledky soustředění byly více než překvapující. Zdravotní stav dětí by měli dokázat ovlivnit především rodiče, proto jsme pro ně zrealizovali speciální přednášku spojenou s prezentací výsledků a možností konzultovat své otázky s odbornicí na zdravou výživu, která na celou akci dohlížela. 

Celý pobyt žáků byl plně hrazen z finančních prostředků grantového projektu, jenž na naší škole probíhal v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spadajícího pod Evropský sociální fond. Jeho přínos spočíval v komplexním přístupu ke školnímu vzdělávacímu programu se zaměřením na zdravý rozvoj dětí.

Videoukázka ze Soustředění v přírodě