Ostrov porozumění

Projekt byl zahájen 1. září 2012, jeho realizace byla ukončena 28. února 2015. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit portfolio metod a forem pedagogické práce v ZŠ Na Ostrově o tzv. e-learning. E-learning je nejčastěji definován jako vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.V rámci projektu jsme zakoupili e-learningový systém iTrivio, který jsme za dobu realizace projektu naplnili celkem 1152 výukovými kurzy a testy převážně zaměřenými na výuku hlavních předmětů ČJ, MA, AJ pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Výukový obsah může být doplňován multimediálními prvky – audionahrávkami, videi (např. ve stylu Khanovy akademie) a jednoduše distribuován prostřednictvím internetu do počítačové učebny školy nebo do dětského pokoje každého žáka.Výukové kurzy a testy mohou být využity jak pro přímou podporu výuky, alternativní činnost nadaných žáků, testování žáků včetně automatického vyhodnocení, tak pro děti dlouhodobě nemocné či děti s momentálními výukovými problémy.

Druhým významným efektem projektu bylo zřízení druhé moderní PC učebny školy, modernizace HW v té první a obohacení školních kabinetů o nové učební pomůcky a literaturu.

V neposlední řadě je třeba upozornit na efekt zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků školy, ovládnutí dovednosti efektivního využívání digitálních technologií ve školní praxi a to jak tvůrci digitálních učebních materiálů, tak jejich uživateli.

Přehled zpracovaných e-learningových kurzů a testů