Ostrov zdravíProjekt byl zahájen 1. ledna 2013. Volně navazoval na grantový titul „Kalokagathia - škola v pohybu“ realizovaný v letech 2010-2012. Jednalo se o rozšíření vzdělávacího programu školy, který měl nabídnout žákům a učitelům inovativní postupy v oblasti výuky a rozšířit nabídku školních služeb a volnočasových aktivit.

Projekt byl zaměřen na oblast podpory zdravého životního stylu žáků za pomoci didaktických inovací a netradičních postupů. Vedle tvorby programu pro zlepšení vztahu dětí k pravidelné pohybové aktivitě se záměr snažil motivovat k zapojení také rodiče, kteří hrají klíčovou roli v celém procesu.

 

Hlavní klíčové aktivity projektu:

Aktivní přestávka - znamenala pro žáky prvního stupně možnost trávit velké přestávky v tělocvičně, kde jim odborný dozor připravil každý měsíc nový pohybový program. 

Pobyty v přírodě - děti prvního stupně absolvovaly několik zdravotních pobytů v přírodě a v rámci nepovinného předmětu Zdravotní TV cvičily s netradičními cvičebními pomůckami.

Výživová poradna – od školního roku 2013/2014 měli žáci a jejich rodiče možnost konzultovat stravovací návyky výživovým poradcem přímo v naší škole.

Výukový portál – ve spolupráci s odborníky z Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze byl vytvořen speciální výukový portál se zaměřením na pohybové aktivity. Tento portál se uplatňuje nejen u žáků v přímé výuce, ale také u trenérů a cvičitelů, jakožto zásobník praktických rad a námětů pro pohybové a sportovní aktivity.