Pohyb a výživa


Projekt Pohyb a výživa v ZŠ Na Ostrově

ZŠ Na Ostrově se zapojila do projektu Pohyb a výživa jako jedna ze základních škol v ČR. Program se zaměřil na žáky v období mladšího školního věku, které je vnímavým obdobím pro utváření vztahu k celoživotním hodnotám, formování odpovídajících postojů i vhodného chování.Cílem programu bylo vytvořit podnětné školské prostředí pro pohybový a výživový režim žáků a ověřit reálné možnosti uplatnění tohoto programu v různých podmínkách jednotlivých typů základních škol.

Dostatek pohybu a odpovídající výživa patří mezi základní životní potřeby dětí. Mnohé studie přitom dokládají, že pohybový a výživový režim většiny žáků těmto potřebám neodpovídá. Týká se to jak pobytu žáků ve škole, tak i trávení volného času. Důsledkem je nevyrovnaný příjem a výdej energie, nárůst obezity i dalších zdravotních oslabení plynoucích z jejich nevhodného pohybového a výživového chování.

Další informace naleznete na http://pav.rvp.cz/