iTrivio

Pro přístup do e-learningového systému školy klikněte na logo nebo použijte tento odkaz

E-learningový systém iTrivio otevírá našim žákům svět moderního elektronického vzdělávání. Tato interaktivní výuková platforma umožňuje vytvářet vzdělávací kurzy nebo testovat žáky. Učitelé ZŠ Na Ostrově již vytvořili více než 1100 kurzů a testů (především z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk) využívaných jak k práci s interaktivní tabulí, tak k individuální výuce.

Přístup k e-learningovému systému je zřízen pro každého žáka naší školy. O způsobu a míře využívání ve výuce rozhoduje příslušný vyučující.