Den bezpečí v 7.A

Autor: Administrator, zveřejněno: 13.5.2010


Celá  naše základní škola  připravila pro žáky jako každoročně  informace pro žáky  o živelných pohromách na pátek dne 7. května 2010. Letos byl Den bezpečí věnován nebezpečí povodní a učitelé připravili skupinovou práci, filmy, testy, diskuse  apod. zaměřené na tuto živelnou pohromu.

Ve třídě 7.A jsme Den bezpečí pojali šířeji vzhledem k věku žáků, kteří už o živelných pohromách mnohé slyšeli. Ve svých pubertálních letech se však dost často setkávají s „pohromami“ otravujícími život ve společenství třídy, vesnice, města, kolektivu, rodiny, vlasti a celého světa. Jsou to např. šikana, xenofobie, rasismus, agresivita, válečné konflikty a v diskusi jsme došli až k tématu úcta k autoritám (rodičům, prarodičům, učitelům, trenérům).

Jelikož Den bezpečí předcházel státnímu svátku Dne osvobození (1945) 8. května, připomněli jsme si toto výročí četbou  sportovní povídky Oty Pavla Odpusť nám naše viny, která pojednává o spolupráci českých a německých  horolezců při slézání alpského vrcholu v letech  těsně po druhé světové válce. Všechna tato témata žáky zaujala a příběh sportovců odehrávající se před více než 50 lety jim dokreslil realitu poválečné Evropy.

Nácvik evakuace školy k nové sportovní hale v Jaroměři zakončil toto dopoledne.

Žákům i všem ostatním přejeme, ať se povodeň Jaroměři vyhýbá, a s těmi morálními pohromami ať máme sílu bojovat každý den.