Prvouka ve 3.B

Autor: Administrator, zveřejněno: 19.10.2009


V prvních hodinách prvouky jsme vzpomínali na prázdniny.Žáci přinesli fotografie, pohledy a vše, co jim prázdniny připomínalo. Sesedli jsme se do kroužku, společně si o všem povídali a prohlíželi si přinesený materiál, který jsme potom použili na nástěnku.

Prvouka ve 3.B
Prvouka ve 3.B
Prvouka ve 3.B
Prvouka ve 3.B
Prvouka ve 3.B