Skupinová práce ve 3.A

Autor: Administrator, zveřejněno: 25.9.2009


Tak nám zase začal školní rok ...

Po prázdninách jsme se znovu sešli v naší známé třídě, popovídali jsme si, co zajímavého jsme prožili a během par dnů jsme začali naplno pracovat.

Minulý týden jsme opakovali učivo českého jazyka. Vytvořili jsme 6 skupin, každá z nich si vymyslela svoje jméno a začali jsme. Skupinovou práci jsem žákům průběžně každý den vyhodnocovala, na konci týdne jsem soutěž uzavřela. Jedním z úkolů bylo např. vymyslet co nejvíce slov na vylosovanou tvrdou či měkkou slabiku po dobu jedné minuty. Zaměřili jsme se na bystrost, pohotovost, pozornost a paměť. Úkol byl ústní, slova se nesměla opakovat, za každé správné slovo dostala skupina žeton.

Žáci pracovali s úsilím, týdenní soutěž pro ně byla zajímavá.

Skupinová práce ve 3.A