Životopis ve slohu v 7.A

Autor: Administrator, zveřejněno: 30.4.2010


Téma životopisu, které žáci 7. ročníku probírají, jsme zpestřili návštěvou nové žákovské studovny, která nabízí  zdroje pro psaní životopisu v podobě encyklopedií a knih o životě významných českých i světových osobností.

Žáci ve skupinové práci vyhledávali materiál pro vlastní samostatnou práci, a tím se také učili tuto studovnu znát a využívat. Získaný materiál použili v hodině slohu pro zpracování zadaného tématu z učebnice.

Osobností, která žáky nejvíce zaujala, byl prezident T.G.Masaryk. Encyklopedie ještě nestačily zaznamenat fakt, že jaroměřský sochař pan Petr Novák, vytvořil jezdeckou sochu T.G.Masaryka, která se nachází v Lánech.

 Práce s materiály ve studovně je pro hodiny slohu velmi vhodná a pro žáky velice obohacující.