Dopravní výchova v 1.A

Autor: Mgr. Petra Kačerová, zveřejněno: 11.10.2013


Prvouka, tematický okruh: Místo, kde žijeme.
 
Součástí tohoto tematického okruhu je v 1. třídě i dopravní výchova. Nejprve se děti prostřednictvím obrázků a úkolů v pracovním sešitě seznámily se základními pravidly chování na chodníku a na silnici a další hodinu si šly vše vyzkoušet do terénu. Protože nám i počasí přálo, byla z toho nakonec pěkná podzimní vycházka.
 
Petra Kačerová a děti z 1. A

Galerie obrázků

Dopravní výchova v 1.A
Dopravní výchova v 1.A
Dopravní výchova v 1.A
Dopravní výchova v 1.A