Změna organizace výuky od 1.11.2013

Autor: Ing. Jaroslav Schovánek, zveřejněno: 31.10.2013


Vážení rodiče, v prvním měsíci školního roku 2013/2014 jsme zaznamenali nárůst čekací doby ve školní jídelně. Největší problém měli žáci docházející do jídelny po 6. vyučovací hodině. Současně narůstal počet žádostí rodičů dojíždějících žáků o uvolnění dětí z části odpoledního vyučování z důvodu odjezdu autobusů.

V součinnosti s Odborem školství, kultury a tělovýchovy města Jaroměře jsme se rozhodli změnit organizaci vyučování následujícím způsobem: Přestávky mezi 5. a 6. vyučovací hodinou a všechny další budou pětiminutové.

Věříme, že přijaté opatření uvítáte. Bylo přijato ve prospěch našich žáků, vašich dětí.

Mgr. Miloš Tomek, ředitel školy

Organizace výuky:

Vyučovací
hodina

Začátek

Konec

1.

7.55

8.40

2.

8.50

9.35

3.

9.50

10.35

4.

10.45

11.30

5.

11.40

12.25

6.

12.30

13.15

7.

13.20

14.05

8.

14.10

 14.55 

9.

15.00

15.45