Nepovinné předměty

Připomínáme důležité skutečnosti: Po odevzdání písemné přihlášky třídnímu učiteli se účast žáků na této výuce stává povinnou. Neúčast na hodinách je třeba písemně omlouvat do žákovské knížky. Žáci budou hodnoceni a klasifikováni, tato klasifikace se však nezapočítává do průměru známek. Hraniční počet pro vznik (zánik) předmětu je 12 žáků.

Odhlásit mohou rodiče žáka pouze písemně, a to na konci 1. pololetí.

Výuka je bezplatná.

 Název předmětu  Vyučující  Ročník  Čas výuky

 Sborový zpěv -
 přípravný sbor

 Mgr. Jana Šimková

 1. - 4.

 Pondělí 13.45 - 14.30
 Sborový zpěv -
 hlavní sbor
 Mgr. Pavla Pazderová
 Mgr. Milan Morávek
 5. - 9.  Úterý 14.10 - 15.45

 

Zahájení činnosti v nepovinných předmětech:
10. září 2018