Angličtina

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.9.2016


Přehled zpracovaných e-learningových kurzů a testů v rámci projektu OP VK Ostrov porozumění, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3767

 

New English for You 1 (3. ročník)

4101_Slovní zásoba 1.lekce
4102_Slovní zásoba 2.lekce
4103_Slovní zásoba 3.lekce
4104_Slovní zásoba 4.lekce
4105_Slovní zásoba 5.lekce
4106_Slovní zásoba 6.lekce
4107_Slovní zásoba 8.lekce
4108_Slovní zásoba 9.lekce
4109_Slovní zásoba 10.lekce
4110_Slovní zásoba 11.lekce
4111_Slovní zásoba 12.lekce
4112_Slovní zásoba 13.lekce
4113_Zájmena his / her / my / its / our / your / their
4114_Sloveso TO BE  (být)  
4115_Sloveso TO BE  otázky
4116_Číslovky a množné číslo podstatných jmen
4117_Some / Any
4118_Předložky
4119_Sloveso TO HAVE GOT
4120_Sloveso TO HAVE GOT otázky

 

New English for You 2 (4. ročník)

4201_Slovní zásoba 2.lekce
4202_Slovní zásoba 3.lekce
4203_Slovní zásoba 4.lekce 
4204_Slovní zásoba 5.lekce
4205_Slovní zásoba 6.lekce
4206_Slovní zásoba 7.lekce
4207_Slovní zásoba 8.lekce
4208_Slovní zásoba 9.lekce
4209_Slovní zásoba 10.lekce
4210_Slovní zásoba 11.lekce
4211_Slovní zásoba 12.lekce
4212_Časové předložky
4213_Předložky místa
4214_Přítomný čas průběhový 
4215_Přítomný čas průběhový (QUESTIONS)
4216_Přítomný čas prostý (positive and negative sentences)
4217_Přítomný čas prostý (QUESTIONS)
4218_Sloveso "can"
4219_Sloveso"like"
4220_Kolik je hodin?

 

Project 1 (5. ročník)

3701_Slovíčka - Project 1, lekce 1
3702_Slovíčka - Project 1, lekce 2
3703_Slovíčka - Project 1, lekce 3
3704_Slovíčka - Project 1, lekce 4
3705_Slovíčka - Project 1, lekce 5
3706_Slovíčka - Project 1, lekce 6
3707_Čísla 1-100
3708_Členy v angličtině
3709_Přivlastňování v angličtině
3710_Množné číslo
3711_Sloveso "být"
3712_Přivlastňovací zájmena
3713_Sloveso "mít"
3714_Rozdíl mezi "this" a "these"
3715_Určování času v angličtině
3716_Přítomný čas prostý
3717_Modální slovesa "can" a "must"
3718_Vazba "There is/are..."
3719_Předložky místa
3720_Přítomný čas průběhový

 

Project 2 (6. a 7. ročník)

3801_Slovíčka - Project 2, lekce 1
3802_Přítomný čas prostý
3803_Číslovky řadové
3804_Slovíčka - Project 2, lekce 2
3805_Přítomný čas průběhový
3806_Přítomné časy
3807_Pádová zájmena
3808_Slovíčka - Project 2, lekce 3
3809_Sloveso "být" v minulosti
3810_Minulý čas prostý
3811_Nepravidelná slovesa
3812_Slovíčka - Project 2, lekce 4
3813_Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
3814_Some a any
3815_Slovíčka - Project 2, lekce 5
3816_2. stupeň přídavných jmen
3817_3. stupeň přídavných jmen
3818_Slovíčka - Project 2, lekce 6
3819_Vazba "be going to" a "have to"
3820_Příslovce

 

Project 3 (7. a 8. ročník)

3901_Vocabulary Lesson 1
3902_Vocabulary Lesson 2
3903_Vocabulary Lesson 3
3904_Vocabulary Lesson 4
3905_Vocabulary Lesson 5
3906_Vocabulary Lesson 6
3907_Vocabulary Lesson 7
3908_Vocabulary Lesson 8
3909_Irregular verbs (nepravidelná slovesa)
3910_Canada
3911_Past Simple Tense (negatives and questions)
3912_Present Simple Tense vs Present Continuous Tense
3913_Future with "will"
3914_Future with "to be going to"
3915_ Past Continuous Tense
3916_Definite and indefinite articles
3917_Present Perfect Tense
3918_Modal verbs I (must, mustn´t, needn´t)
3919_Modal verbs II (can, could, should)
3920_Present Perfect Tense vs Past Simple Tense

 

Project 4 (8. a 9. ročník)

4001_Vocabulary Lesson 1
4002_Vocabulary Lesson 2
4003_Vocabulary Lesson 3
4004_Vocabulary Lesson 4
4005_Vocabulary Lesson 5
4006_Vocabulary Lesson 6
4007_Past Simple Tense x Past Continuous Tense
4008_Present Perfect Tense x Past Simple Tense
4009_Australia
4010_Everyday English (Useful Expressions)
4011_Used to
4012_Past modals (could, coudn´t, had to, didn´t have to)
4013_Question tags
4014_Relative clauses
4015_Should / Might
4016_Verb patterns (verb + -ing or infinitive)
4017_Adjectives with -ed or -ing
4018_Passive voice
4019_First Conditional
4020_Time Clauses