Dějepis

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.9.2016


Přehled zpracovaných e-learningových kurzů a testů v rámci projektu OP VK Ostrov porozumění, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3767

 

Dějepis 6. ročník

5101_Pravěk
5102_Vznik a vývoj člověka
5103_Neolit
5104_Eneolit
5105_Doba kamenná - opakování
5106_Doba bronzová
5107_Doba železná
5108_Pravěk - opakování
5109_Starověký Egypt
5110_Mezopotámie
5111_Starověká Čína
5112_Starověká Indie
5113_Staroorientální státy - opakování
5114_Starověké Řecko I. část
5115_Starověké Řecko II. část
5116_Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku
5117_Starověké Řecko - opakování
5118_Starověký Řím
5119_Starověký Řím - opakování
5120_Kultura a umění ve starověkém Římě

 

Dějepis 7. ročník

5201_Slované
5202_Sámova říše
5203_Velká Morava
5204_Počátky českého státu
5205_České země za vlády knížete Oldřicha a Břetislava
5206_První přemyslovští králové
5207_České země za vlády posledních Přemyslovců  (Václav I., Přemysl Otakar II.)
5208_České země za vlády posledních Přemyslovců (Václav II., Václav III.)
5209_České země za vlády Přemyslovců - opakování
5210_Lucemburkové na českém trůnu - Jan Lucemburský
5211_České země za vlády Karla IV.
5212_Doba vlády Václava IV.
5213_Mistr Jan Hus
5214_Počátek husitské revoluce
5215_Husitské války
5216_Lucemburkové na českém trůnu - opakování
5217_Království dvojího lidu
5218_Český stát za vlády Jagellonců
5219_Doba poděbradská a jagellonská - opakování
5220_Od příchodu Slovanů po vládu Jagellonců - opakování

 

Dějepis 8. ročník

Dějepis 9. ročník