Matematika

Autor: Administrator, zveřejněno: 3.9.2016


Přehled zpracovaných e-learningových kurzů a testů v rámci projektu OP VK Ostrov porozumění, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3767

 

Matematika 1. ročník

1901_Sčítání  v oboru čísel do 5
1902_Odčítání v oboru čísel do 5
1903_Sčítání a odčítání  v oboru čísel do 5
1904_Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 6
1905_Sčítání a odčítání do 6
1906_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
1907_Sčítání a odčítání do 7
1908_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
1909_Sčítání a odčítání do 8
1910_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 9
1911_Sčítání a odčítání do 9
1912_Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
1913_Sčítání a odčítání do 10
1914_Sčítání a odčítání do 10 - opakování
1915_Slovní úlohy v oboru čísel do 5
1916_Slovní úlohy v oboru čísel do 10
1917_Geometrické tvary
1918_Geometrické tvary
1919 Tělesa
1920 Tělesa 
2001_Sčítání v druhé desítce
2002_Odčítání v druhé desítce
2003_Sčítání a odčítání v druhé desítce
2004_Přičítání k číslu 10
2005_Odčítání s rozdílem 10
2006_Přičítání k číslu 10 a odčítání s rozdílem 10
2007_Slovní úlohy o x více/méně do 10
2008_Slovní úlohy o x více/méně do 20
2009_Sčítání do 20 s přechodem přes 10
2010_Sčítání do 20 s přechodem přes 10
2011_Odčítání do 20 s přechodem přes 10
2012_Odčítání do 20 s přechodem přes 10
2013_Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10
2014_Porovnávání čísel v oboru do čísel 10
2015_Porovnávání čísel v oboru do 10
2016_Porovnávání čísel v oboru čísel do 20
2017_Porovnávání čísel v oboru do 20
2018_Slovní úlohy (počítání v druhé desítce)
2019_Počítání do 20 bez přechodu přes 10 - opakování

2020_Pojmy před, za, hned před, hned za

 

Matematika 2. ročník

2101_Sčítání a odčítání do 20 
2102_Orientace na číselné ose 
2103_Násobky deseti na číselné ose 
2104_Porovnávání přirozených čísel
2105_Porovnávání přirozených čísel 2
2106_Slovní úlohy 
2107_Slovní úlohy na porovnávání čísel 
2108_Sčítání násobků deseti
2109_Odčítání násobků deseti 
2110_Sčítání a odčítání násobků deseti 
2111_Sčítání přirozených čísel 
2112_Odčítání přirozených čísel 
2113_Sčítání a odčítání přirozených čísel 
2114_Sčítání přirozených čísel s přechodem desítky
2115_Odčítání přirozených čísel s přechodem desítky
2116_Sčítání a odčítání přirozených čísel s přechodem desítky
2117_Slovní úlohy na sčítání a odčítání 
2118_Slovní úlohy 
2119_Zaokrouhlování přirozených čísel
2120_Zaokrouhlování na desítky
2201_Příprava na násobení
2202_Násobení dvěma
2203_Násobení dvěma - 2. část
2204_Násobení třemi
2205_Násobení třemi - 2. část
2206_Násobení čtyřmi
2207_Násobení čtyřmi - 2. část
2208_Násobení pěti
2209_Násobení pěti - 2. část
2210_Dělení dvěma
2211_Dělení dvěma - 2. část
2212_Dělení třemi
2213_Dělení třemi - 2. část

2214_Dělení čtyřmi

2215_Dělení čtyřmi - 2. část
2216_Dělení pěti
2217_Dělení pěti - 2. část
2218_Slovní úlohy na násobení a dělení

2219 Slovní úlohy
2220_Jednotky délky

 

Matematika 3. ročník

2301_Trojciferná čísla 1
2302_Trojciferná čísla 2
2303_Trojciferná čísla 3
2304_Trojciferná čísla 4
2305_Násobilka 6
2306_Násobilka 7
2307_Násobilka 8
2308_Násobilka 9
2309_Násobilka 6, 7, 8 a 9
2310_Násobilka 6, 7, 8 a 9
2311_Zaokrouhlování na desítky 1
2312_Zaokrouhlování na desítky 2
2313_Zaokrouhlování na desítky 3
2314_Zaokrouhlování na stovky 1
2315_Sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
2316_Sčítání a odčítání v oboru 0 - 100
2317_Sčítání a odčítání se závorkami
2318_Sčítání a odčítání do 1000
2319_Sčítání a odčítání do 1000 - slovní úlohy
2320_Sčítání, odčítání a násobení do 100
2401_Dělení 6
2402_Dělení 7
2403_Dělení 8
2404_Dělení 9

2405_Dělení 6, 7, 8 a 9

2406_Dělení 6, 7, 8 a 9

2407_Násobilka 10
2408_Násobení násobků 10
2409_Dělení násobků 10
2410_Násobení a dělení násobků 10 - slovní úlohy
2411_Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
2412_Dělení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
2413_Dělení se zbytkem I.
2414_Dělení se zbytkem II.
2415_Dělení se zbytkem III.
2416_Dělení se zbytkem - slovní úlohy I.
2417_Dělení se zbytkem - slovní úlohy II.
2418_Násobení a dělení se závorkami
2419_Slovní úlohy

2420_Souhrnný test

 

Matematika 4. ročník

2501_Čtení a zápis čísel, číselná osa
2502_Čtení a zápis čísel, číselná osa
2503_Číselný obor 0 - 1 000 000
2504_Číselný obor 0 - 1 000 000
2505_Porovnávání čísel do 1 000 000
2506_Porovnávání čísel do 1 000 000
2507_Zaokrouhlování
2508_Zaokrouhlování čísel
2509_Pamětné sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 000
2510_Pamětné sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 000
2511_Násobení čísel v oboru do 10 000
2512_Násobení čísel v oboru do 10 000
2513_Dělení čísel v oboru do 10 000
2514_Násobení a dělení čísel v oboru do 10 000
2515_Písemné násobení jednociferným činitelem
2516_Písemné násobení jednociferným činitelem
2517_Provádění kontroly, práce s kalkulačkou
2518_Provádění kontroly, práce s kalkulačkou
2519_Písemné dělení jednociferným dělitelem
2520_Písemné dělení jednociferným dělitelem

2601_Pořadí početních výkonů

2602_Pořadí početních výkonů

2603_Slovní úlohy se vztahy o x více (méně), o kolik více (méně)

2604_Slovní úlohy se vztahy o x více (méně), o kolik více (méně)

2605_Slovní úlohy se vztahy x krát více (méně), kolikrát více (méně)

2606_Slovní úlohy se vztahy x krát více (méně), kolikrát více (méně)

2607_Komutativnost sčítání a násobení

2608_Komutativnost sčítání a násobení

2609_Asociativnost sčítání a násobení

2610_Asociativnost sčítání a násobení

2611_Distributivnost sčítání a násobení

2612_Distributivnost sčítání a násobení

2613_Matematické zákony

2614_Římské číslice

2615_Římské číslice

2616_Celek, část, zlomek

2617_Celek, část, zlomek 1

2618_Celek, část, zlomek 2

2619_Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

2620_Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 

Matematika 5. ročník

2701_Zaokrouhlování na statisíce
2702_Zaokrouhlování na statisíce
2703_Zaokrouhlování na miliony
2704_Zaokrouhlování na miliony
2705_Písemné sčítání tří sčítanců
2706_Písemné sčítání tří sčítanců 
2707_Písemné sčítání čtyř sčítanců
2708_Písemné sčítání čtyř sčítanců
2709_Písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem
2710_Písemné násobení dvojciferným činitelem
2711_Písemné násobení trojciferným činitelem
2712_Písemné dělení dvojciferným dělitelem
2713_Písemné dělení dvojciferným dělitelem
2714_Písemné dělení dvojciferným dělitelem
2715_Písemné dělení dvojciferným dělitelem
2716_Slovní úlohy
2717_Slovní úlohy
2718_Slovní úlohy
2719_Přímá úměrnost
2720_Logické úlohy
2801_Desetinné zlomky, desetinná čísla
2802_Desetinné zlomky, desetinná čísla
2803_Porovnávání desetinných čísel
2804_Sčítání desetinných čísel
2805_Sčítání desetinných čísel
2806_Odčítání desetinných čísel
2807_Odčítání desetinných čísel

2808_Zaokrouhlování desetinných čísel

2809_Obvod čtverce

2810_Obvod obdélníku

2811_Obvod obdélníku a čtverce

2812_Obsah čtverce a obdélníku

2813_Obsah čtverce a obdélníku

2814_Povrch krychle a kvádru

2815_Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem

2816_Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem

2817_Násobení desetinných čísel přirozeným číslem

2818_Převádění jednotek délky a obsahu

2819_Převádění jednotek objemu a času

2820_Diagramy

 

Matematika 6. ročník

 

Matematika 7. ročník

3101_Sčítání a odčítání zlomků
3102_Sčítání a odčítání zlomků
3103_Násobení a dělení zlomků
3104_Násobení a dělení zlomků 
3105_Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků
3106_Sčítání a odčítání celých čísel
3107_Sčítání a odčítání celých čísel
3108_Násobení a dělení celých čísel
3109_Násobení a dělení celých čísel 
3110_Sčítání, odčítání, násobení a dělení celých čísel 
3111_Sčítání a odčítání racionálních čísel
3112_Sčítání a odčítání racionálních čísel 
3113_Násobení a dělení racionálních čísel 
3114_Násobení a dělení racionálních čísel 
3115_Sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel 
3116_Přímá úměrnost
3117_Nepřímá úměrnost 
3118_Přímá a nepřímá úměrnost
3119_Procenta
3120_Procenta
3201_Obvod a obsah rovnoběžníku
3202_Obvod a obsah rovnoběžníku 1
3203_Obvod a obsah rovnoběžníku 2
3204_Slovní úlohy na obvod a obsah rovnoběžníku 1
3205_Slovní úlohy na obvod a obsah rovnoběžníku 2

3206_Obvod a obsah trojúhelníku

3207_Obvod a obsah trojúhelníku 1
3208_Obvod a obsah trojúhelníku 2
3209_Slovní úlohy na obvod a obsah trojúhelníku 1
3210_Slovní úlohy na obvod a obsah trojúhelníku 2
3211_Obvod a obsah lichoběžníku
3212_Obvod a obsah lichoběžníku 1
3213_Obvod a obsah lichoběžníku 2
3214_Slovní úlohy na obvod a obsah lichoběžníku 1
3215_Slovní úlohy na obvod a obsah lichoběžníku 2
3216_Povrch hranolu

3217_Povrch hranolu

3218_Objem hranolu

3219_Objem hranolu

3220_Slovní úlohy na povrch a objem hranolu

 

Matematika 8. ročník

3301_Druhá mocnina
3302_Druhá mocnina deset.čísel, zlomků
3303_Druhá mocnina z tabulek
3304_Druhá mocnina  a zaokroulování
3305_Druhá odmocnina zpaměti
3306_Číselné výrazy
3307_Výrazy s proměnnou
3308_Hodnota výrazu
3309_Pojem mnohočlen
3310_Sčítání mnohočlenů
3311_Odčítání mnohočlenů 
3312_Sčítání a odčítání mnohočlenů 
3313_Zápis čísla v desítkové soustavě
3314_Počítání s mocninami s přirozeným exponentem 1
3315_Počítání s mocninami s přirozeným exponentem 2
3316_Zápis pomocí výrazu
3317_Násobení výrazů
3318_Násobení dvojčlenu dvojčlenem 
3319_Rozklad na součin
3320_Druhá mocnina dvojčlenu

3401_Rozklad na součin vytýkáním

3402_Rovnost

3403_Rovnice úvod

3404_Ekvivalentní úpravy rovnic II.

3405_Lineární rovnice a jejich řešení

3406_ Rovnice se závorkami

3407_Rovnice se zlomky

3408_Rovnice

3409_Vyjádření neznámé ze vzorce

3410_ Procvičování řešení rovnic

3411_Rovnice s výrazy

3412_Nerovnost

3413_Řešení rovnic 2

3414_Řešení nerovnosti a nerovnic

3415_Řešení slovních úloh rovnicemi

3416_Slovní úlohy s procenty

3417_ Slovní úlohy o pohybu

3418_Slovní úlohy o pohybu 2

3419_ Slovní úlohy o společné práci

3420_Slovní úlohy - směsi

 

Matematika 9. ročník

3501_Krácení a rozšiřování lomených výrazů
3502_Sčítání a odčítání lomených výrazů
3503_Násobení a dělení lomených výrazů
3504_Krácení a rozšiřování lomených výrazů, podmínky
3505_Početní operace s lomenými výrazy
3506_Jednoduché rovnice s neznámou ve jmenovateli
3507_Jednoduché rovnice s neznámou ve jmenovateli
3508_Složitější rovnice s neznámou ve jmenovateli
3509_Složitější rovnice s neznámou ve jmenovateli
3510_Soustavy rovnic
3511_Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou
3512_Řešení soustavy rovnic dosazovací metodou
3513_Řešení soustavy rovnic sčítací metodou
3514_Řešení soustavy rovnic sčítací metodou 
3515_Funkce - základní pojmy
3516_Lineární funkce
3517_Grafy lineárních funkcí 
3518_Kvadratická funkce
3519_Nepřímá úměrnost
3520_Lineární i nelineární funkce

3601_Podobnost geometrických útvarů

3602_Věty o podobnosti trojúhelníků

3603_Využití podobnosti

3604_Využití podobnosti

3605_Funkce sinus

3606_Funkce sinus

3607_Funkce kosinus

3608_Funkce kosinus

3609_Funkce tangens

3610_Funkce tangens

3611_Goniometrické funkce

3612_Jehlan

3613_Jehlan

3614_Kužel

3615_Kužel

3616_Koule

3617_Koule

3618_Geometrická tělesa

3619_Základy finanční matematiky

3620_Základy finanční matematiky