Angličtina online - už je to zase tady

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 2.11.2020


Angličtina online – už je to zase tady

Na jaře minulého školního roku jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když se ze dne na den musíme začít učit angličtinu z domova. Byla to bezesporu výzva, ale popasovali jsme se s ní se ctí. Proto, když jsme se k tomuto systému vzdělávání před několika málo týdny vrátili, věděli jsme, co nás čeká. Od prvního dne jsme se do práce proto pustili na 100%.

Když byla v druhé polovině října vyhlášena potřeba snížit množství dětí, které se na základních školách denně potkává, a zavést proto na druhém stupni „střídavou výuku“, zahájili vyučující anglického jazyka automaticky výuku prostřednictvím online hodin. V minulém školním roce jsme během distančního vzdělávání kombinovali zadávání samostatné domácí práce s online hodinami. Při této podzimní vlně onemocnění covid 19 jsme se, posíleni řadou zkušeností z jara, rozhodli, že dětem zachováme stejný rozsah hodin anglického jazyka, jako by tomu bylo, kdyby chodily standardně do školy. Všichni žáci proto mají online hodinu angličtiny třikrát týdně, a to vždy v čase, kdy mají tento předmět již od září zapsaný v rozvrhu. Je to tak pro všechny přehledné a hůře se „zapomíná“.

Pro maximální přehlednost mají žáci v rozvrhu ikonku kamery. Při kliknutí na tento odkaz se obratem dostanou do online hodiny. Nebudu předstírat, že výukou v domácím prostředí pokryjeme u všech dětí vše, co by se naučily ve školních lavicích. To by nebylo pravdivé. Jsem ale přesvědčena o tom, že pokud na obou stranách nebude chybět snaha o dosažení maximálních výsledků, mohou být „škody“ (v tomto případě nedostatky v předpokládané znalosti cizího jazyka) značně zredukovány. Tak s chutí do toho! Nehledejme důvody, proč by to nemělo jít, ale cesty, jak to zvládnout co nejlépe.