Soutěž v anglickém jazyce - online, of course

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 18.3.2021


Ke klasickému školnímu roku patří neodmyslitelně řada soutěží napříč všemi předměty. Děti mají možnost změřit síly nejen se svými spolužáky, ale také s děvčaty a chlapci z jiných škol v rámci našeho regionu. Většina tradičních akcí nám z diářů vzhledem k pandemické situaci bohužel za posledních dvanáct měsíců vypadla:-( Ne tak soutěž AGYSLINGUA 2021. Tu již po jedenácté pro jazykové nadšence připravilo Anglické gymnázium Pardubice. A jak jinak než online.
Soutěž ověřuje znalosti dětí ve dvou kategoriích - žáci osmých tříd soutěží v kategorii A2, žáci devítek prokazují míru svých dovedností v kategorii B1. V ústním školním kole, které proběhlo prostřednictvím Teams, žáci prezentovali především své praktické jazykové schopnosti. Jednotlivě hovořili o aktuálních tématech, porovnávali obrázky a odpovídali na otázky. Vítězem kategorie A2 se stal Martin Hofman. V kategorii devátých tříd se vítězkou stala Josefína Pacovská. V tomto místě podotknu, že zvolit jen jednoho vítěze za každou kategorii nebylo vůbec snadné, protože výkony dětí byly opravdu výborné, takže všem soutěžícím patří pochvala za jejich výkon.
Josefína a Martin si následně museli připravit pětiminutové video, kde anglicky hovořili o svých zkušenostech s online výukou, o tom, jak jejich život změnila současná pandemie i o vlivu současných restrikcí na jejich každodenní život. Po odeslání svých nahrávek dostali do emailu odkaz k testu v MS Forms se zaměřením na poslech, čtení, gramatiku a reálie anglicky mluvících zemí.
Do závěrečného ústního kola mezi nejlepší soutěžící v dané kategorii se nakonec podařilo postoupit Martinovi, který s hodnotiteli pohovořil na zadaná témata. A výsledek? Fantastické čtvrté místo!!!
Martinovi i Josefíně děkuji za jejich snahu a odhodlání vypořádat se s náročným úkolem!!!! A samozřejmě za výbornou reprezentaci školy:-)