Druháci v knihovně

Autor: Petra Kačerová , zveřejněno: 19.10.2023, článek se týká tříd(y): 2.A  


Knihovnické minimum
Je 19. října a my vyrážíme na besedu směr městská knihovna. Naštěstí to nemáme vůbec daleko, a tak jsme brzy v cíli. Paní knihovnice na nás už čekala, uvítala nás a doprovodila do oddělení pro dětské čtenáře.
Děti si zopakovaly, jak se ke knížkám správně chovat, z čeho se knížka skládá a podle čeho se řadí na místo v regálu. Zajímavá pro ně byla hra na spisovatele/spisovatelku – každý řekl, o čem by chtěl knížku napsat a kde by potom v knihovně měla své místo. Beseda příjemně plynula, děti měly na paní knihovnici spoustu otázek a pohotově reagovaly na dotazy její. Na závěr pak měly možnost půjčit si a prohlédnout knížku nebo časopis podle svého výběru. Zkrátka, už jsou v knihovně jako doma a většina z nich si tam chodí půjčovat knížky i s rodiči.
Děkujeme za příjemně strávená dopoledne a těšíme se na další shledání.
Petra Kačerová a děti z 2. A

Galerie obrázků

Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně
Druháci v knihovně