Jazykové portfolio - mapa mého jazykového vývoje

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 4.10.2023


Od svých dětí rodiče často slýchají věty typu: "Při angličtině jsme dělali projekt." Co to vlastně znamená? Projekty, které děti během školního roku zpracovávají na různá témata, jim nabízí možnost uplatnit komplexní znalost daného tématu. V rámci obvykle jedné vyučovací hodiny uchopí samostatně téma, kterému se v daném období věnujeme, a zpracují ho do "plakátu". Použijí cílovou slovní zásobu, aplikují znalost aktuálně probírané gramatiky a vyhrají si s vizuální podobou celého díla. Projekt je následně opraven a ohodnocen vyučujícím, protože bez zpětné vazby by nebyl využit cele jeho potenciál. Nakonec nám po nějakou dobu zdobí stěny jazykové učebny či kmenových tříd. Ale tím jeho "život" nekončí. Celý rok projekty dětí po sejmutí z nástěnky ukládám a při poslední hodině angličtiny v daném školním roce všechny práce s dětmi založíme do jejich jazykových portfolií - zjednodušeně řečeno desek, kam tyto své výtvory od druhé až do deváté třídy ukládají. Když potom v devátém ročníku naši školu opouští, odnáší si celé portfolio domů. Věřte, že i nejotrlejší "puberťáci" rádi zalistují těmito "jazykovými vzpomínkami". Jsou totiž kromě jiného skvělým důkazem toho, jak moc se během osmi let jazykového vzdělávání naučili.
A kolik takových projektů za jeden rok zvládneme? Zde je přehled za školní rok 2022/2023:
3. ročník - 8
4. ročník - 8
5. ročník - 6
6. ročník - 5
7. ročník - 7
8. ročník - 6
9. ročník - 4
Září je za námi a už nyní máme nástěnky plné. A to teprve začínáme.

Jazykové portfolio - mapa mého jazykového vývoje

Galerie obrázků

Jazykové portfolio - mapa mého jazykového vývoje
Jazykové portfolio - mapa mého jazykového vývoje