Our English projects

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 23.1.2024


Projekty jsou nedílnou součástí výuky cizího jazyka na naší škole. Od září do prosince děti opravdu nešetřily své síly. Během čtyř měsíců žáci od třetího do devátého ročníku stihli udělat rovných devatenáct projektů. Díky nové obří nástěnce, která zabírá podstatnou část zadní stěny jazykové učebny, nám nechybí prostor, kde práce žáků vystavovat. A vzhledem k tomu, že se naše nástěnka neustále vlastně proměňuje, vidíte během přestávky žáky napříč ročníky postávat v jejím okolí a projekty svých starších i mladších spolužáků si prohlížet a pročítat. Projekty se tak stávají výukovým prostředkem nejen pro tvůrce samotné, ale i pro řadu dalších žáků. 

Our English projects
Our English projects

Galerie obrázků

Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects
Our English projects