Přijímací zkoušky z angličtiny?

Autor: Lucie Kubálková, zveřejněno: 15.11.2023, článek se týká tříd(y): 9.A  9.B  


Velkým tématem žáků devátých tříd jsou samozřejmě přijímací zkoušky na střední školy, které je na jaře čekají. Obvyklá skladba předmětů - tedy matematika a český jazyk - je však na některých školách rozšířená o další předmět, a to o anglický jazyk. Každoročně nabízíme pomocnou ruku těm, kteří před takovou výzvou stojí, ale i těm, kteří si jen chtějí učivo základní školy před vstupem na školu střední zopakovat. Pravidelné schůzky, které jsme s žáky každých čtrnáct dnů v minulých letech měli, jsme tentokrát zkusili přesunout do online prostředí. Za prvé s ním máme opravdu hodně zkušeností, za druhé nám umožňuje naplánovat setkání na večerní hodiny, kdy už se nám do rozvrhů nepletou další aktivity.
V letošním roce si tedy zájemci vyzvedávají pracovní listy, které si samostatné vypracují. Na online schůzce si potom vše společně zkontroluje a vysvětlíme, co je třeba. Věřím, že si stejně jako v předchozích letech ověříme přísloví "Hard work brings its own reward" a že všichni uchazeči o studium dosáhnout při zkouškách v anglickém jazyce skvělých výsledků.