Chování žáků

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Pokud jde o chování žáků Obecné a měšťanské školy, tak to nebyli žádní andílci. Posuďte sami.

Pan Veisfeit stěžuje si, že žáci I. třídy A - Chmelík Josef, Jindra Albert a Kutman Karel ještě oddávají se pití kořalky. Shromážděný sbor usnáší se, aby případ tento oznámen byl sl. místní školní radě.

Pan Veisfeit stěžuje si, že žáci Chmelík Josef a Jindra Albert lihovin píti nepřestávají, čímž blbnou, on pak není s to, aby nějakého prospěchu u nich docílil.

Pan Kožešník činí návrh, aby místní školní rada zakázala pp. hostinským užívati školní mládeže ku stavění kuželek. Žáci zdržují se takto často přes půlnoc v hostinci, druhého dne pak do školy vůbec nejdou, a jdou – li, spí tam.

Co se týče mravného chování bylo několik nepěkných případů: Kopáček z I. třídy měšťanské byl opilý pivem a kořalkou a nemohl ani se postaviti. Případ ten vyrovnán s otcem, kterýž slíbil, že si dá na syna pozor. Špura z páté třídy jezdí s řezníkem Šenkýřem do Hradce Králové a při pozdním zpátečním příjezdu spí u něj, a druhý den bývá nevyspalý a k učení neschopný. Otec byl předvolán a slíbil, že tomu zamezí. Hinaisovi ze III. třídy měšťanské, Stolínovi a Jansovi z I. třídy měšťanské pošlou se kárné lístky za uličnictví.

Pan Langer nalezl u Patrného ze II. třídy měšťanské psaníčka děvčatům. Poněvadž Patrný se již podobného poklesku dopustil, pošle se matce kárný list.

Jindra, žák III. třídy měšťanské, chová se stále nehodně - nalezeny u něho oplzlé písně - a činí mnohé nemravnosti, za které byl již dvakráte policejně trestán. Vedle nehodného chování svého nic nepracuje, úkolů nepřináší, je tedy další pobyt jeho ve škole bezúčelný. Jelikož není naděje žádné, že by se polepšiti mínil, ano své spolužáky jen k špatnostem svádí, navrhuje pan ředitel, aby ze školy byl vyloučen, což jednohlasně přijato.

Žáci Chmelař z I., Šubrt Karel a Mobek ze II. třídy měšťanské obdrží 4. stupeň z mravu, jelikož učili žáky školy obecné nemravným písním. Miträger a Šňůra z 5. B třídy obdrží též 4 z mravu pro špatné chování ve škole a zpustlý život mimo školu. Sandmannovi z téže třídy dostane se také 4 z mravu.

Kárné listy pošlou se dále ve II. třídě měšťanské Jahodovi, Nepokojovi, ve III. třídě měšťanské Martínkovi Václ. pro lenost a rozpustilost a Hovorkovi pro totéž.

Žákům byly uděleny např. tyto poznámky:

Drzý nezbeda a lenoch.

Pro uličnictví byl nechán po škole a utekl.

Při tělocviku vzdoroval.

Vysmíval se staré ženě dělaje před ní kejkle.

Zlomyslný nedbalec.

Píše po záchodě.

Neposlucha.

Tropil si posměch ze školníka.

Nepolepšitelný nezbeda a rváč.

Prolhaný darebák.

Místo zpěvu na procházce.

Chová se na ulici velmi sprostě.

Vysmíval se nařízení.