Slavnostní otevření Obecné a měšťanské školy chlapecké 2

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Slavnostní otevření obecního domu, ve kterém měly sídlit obecná a měšťanská chlapecká škola a městské muzeum, představovalo velkou událost pro celé město i jeho okolí. Již v předvečer slavnosti bylo celé město, jmenovitě náměstí vyzdobeno prapory v národních a rakouských barvách, květinami a chvojovými věnci. O půl sedmé večer uspořádala jaroměřská hudební kapela před radnicí koncert, poté se vydala na pochod městem, provázena ohromným davem lidí. 

Druhý den ráno, tedy 6. 9. 1885, budily zvuky hudby obyvatelstvo k nebývalému divadlu. Bylo dokončeno vyzdobení oltáře u sousoší P. Marie na náměstí. Davy lidí začaly zaplňovat náměstí. O půl deváté utvořily hasičské sbory spolu s jaroměřským Sokolem rozsáhlý čtverec kolem podia a oltáře. V tomto čtverci byly umístěny veškeré jaroměřské spolky a školní děti. Podium zaujala pěvecká jednota Jaromír. Po příchodu duchovenstva vyplnily prostor před oltářem malé družičky, dále pak zvaní hosté, úřadové a obecní zastupitelstvo. Mezi hosty byl mimo jiné c. k. okresní hejtman J. Schneider, baron z Eichenu, zástupce barona Koeniga, purkmistr a členové městské rady josefovské a královedvorské. 

Po mši svaté, sloužené místním děkanem Bedřichem Landrockem, vydal se průvod k nové budově. Uniformované spolky utvořily i zde kruh, v němž byly umístěny ostatní jednoty a žactvo. Prostor před hlavním vchodem zaujala honorace. Podnikatelé stavby Jan Čermák a Emil Prükner předali klíče od budovy panu purkmistrovi A. Vodákovi, který se poté ujal slova a ve své řeči poukázal na stálou snahu obecního zastupitelstva o zvelebení obce v každém směru. Zvláštní váhu pak kladl na to, že vedle humánního účelu se touto novou budovou otevřela vnitřnímu městu nová ulice, jíž zároveň kyne rozkvět tak zvané „obci“, dosud nepřístupné.

Po církevním obřadu vykropení odebrala se honorace do prostorné zasedací síně, kde o významu slavnosti velmi vzletně promluvil pan děkan. Pan radní Ed. Bucký přečetl obšírnou pamětní listinu o vývoji celé stavby. Tuto listinu, sepsanou učitelem zdejší měšťanské školy Jindřichem Langrem na pergamenu, podepsali všichni přítomní hosté, zástupci obce, učitelstva a spolků. Poté byla listina opatřena obecní pečetí a spolu s dalšími dokumenty (plakátem a pozvánkami k otevření nové budovy, slavnostní kantátou k otevření nové budovy od ředitele kůru Josefa Kovandy, novinami Ratibor, ročník II, č. 36 ze dne 5. 9. 1885, Pokrok č. 242 ze dne 3. 9. 1885, Pokrok č. 244 ze dne 5. 9. 1885, Politik č. 242 ze dne 3. 9. 1885, Národní listy, ročník XXV ze dne 4. 9. 1885) vložena do velké láhve a zazděna do vycementované jamky na chodbě druhého poschodí nad hlavními schody.


Celá slavnost trvala do půl druhé odpoledne. Poté se zasedlo v besedním sále A. P. Zouzala k společnému banketu. Na náměstí zaujala místo na podiu hudba 18. pěšího pluku velkoknížete Konstantina z Hradce Králové, která hrála hlavně národní písně a české skladby. U stolů, které postavili hostinští na náměstí, nebylo brzy ani místečko. Davy lidí sem proudily až do pozdního večera.