Historické názvy školy a jejich ředitelé

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Naše škola měla ve své historii 8 různých názvů a 22 ředitelů.

1885 – 1941 Obecná a měšťanská škola chlapecká

1941 – 1945 Obecná škola chlapecká a hlavní škola

1945 – 1948 Obecná a měšťanská škola chlapecká

1948 – 1953 Národní škola

1953 – 1959 Osmiletá střední škola

1959 – 1961 Devítiletá střední škola

1961 – 1979 Základní devítiletá škola

1979 – doposud Základní škola

Do roku 1928 byla obecná chlapecká škola správně spojena s měšťanskou chlapeckou školou, obě školy měly společného ředitele:

Josef Hink (1885 – 1888)

Vojtěch Boháč (1888 – 1908)

Antonín Noha (1908 – 1910)

Josef Hejna (1911 – 1924)

Jan Štěrba (1924 – 1927)

Alois Broul (1927 – 1928)

Od 1. 9. 1928 došlo na základě nařízení zemské školní rady č. XXI – 2009/1 ze 14. 3. 1928 k rozdělení obou škol na dvě samostatné jednotky - proto jsou v letech 1928 – 1948 uváděni dva ředitelé:

Emil Čtvrtečka (1928 – 1939) Alois Broul (1928 – 1937)

Stanislav Kapras (1939 – 1941) Karel Martínek (1937 – 1939)

František Stára (duben – září 1941) Václav Libánský (1939 – 1941)

Jaroslav Zeman (1941 – 1945) Josef Mouk (1941 – 1942)

Josef Kadečka (1945 – listopad 1946) Jaroslav Novotný (1942 – 1948)

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 1. 7. 1941 byla provedena reorganizace českého školství. Obecná škola měla mít nově 8 tříd. Měšťanská škola byla přejmenována na školu hlavní a byla čtyřletá. Stala se školou výběrovou, navazovala na IV. třídu obecnou. Do školy hlavní každoročně postupovalo 40 % žáků s nejlepším prospěchem, který byl stanoven na základě aritmetického průměru známek z povinných předmětů za II. pololetí. Ostatní žáci pokračovali ve studiu na obecné škole.

Stanislav Kapras (prosinec1946 – 1948)

Jaroslav Hojný (1948 – 1949)

Josef Kadečka (1949 – 1953)

Antonín Kaše (1953 – 1954)

Václav Keller (1954 – 1956)

Marie Vašíčková (1956 – 1964)

Jiřina Hertlová (1964 – 1970)

Zdeňek Pírko (1970 – 1979)

Sylva Kubinová (1979 – 1985)

Jana Ptáčková (1985 – 2000)

Miloš Tomek (2000 – doposud)