Vyučovací předměty

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Jaké předměty se vyučovaly v minulosti na naší škole? Názvy některých z nich vyvolávají na našich tvářích úsměv...

U žáků obecné školy byly na vysvědčení hodnoceny:

Návštěva školní

Mravné chování

Pilnost

Náboženství

Čtení

Mluvnice a pravopis

Sloh

Počty

Zeměpis a dějepis

Znalost věcí přírodních

Znalost tvarů měřických a jich kreslení

Psaní

Zpěv

Tělocvik

Němčina

U žáků měšťanské školy byla rovněž hodnocena návštěva školní, mravné chování a pilnost a z učebních předmětů to byly:

Náboženství

Vyučovací řeč a nauka o písemnostech

Zeměpis a dějepis

Přírodopis

Přírodozpyt

Arithmetika

Měřictví a měřické rýsování

Kreslení od ruky

Psaní

Zpěv

Tělocvik

Volné předměty – Němčina, Frančina