Podoba a vnitřní uspořádání školní budovy v době jejího vzniku

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Budova byla postavena v novorenesančním slohu podle projektu stavebního rady Arnošta Jenšovského.Obecní dům byl obklopen rozsáhlým parkem, který byl vytvořen v letech 1885 – 1886 podle návrhu Hanse Liehma, vrchního dvorního zahradníka opočenského knížete.

Jednalo se o velkolepou stavbu vzbuzující obdiv v dalekém okolí. Celá její délka činila 70 metrů, šířka v křídlech 28 metrů, v risalitu 24 metry. Na risalitu se nacházela pěkně provedená kupole. V průčelí měla celá dvoupatrová budova 80 oken. Celou svou šířkou byla postavena proti nové ulici a mostu, vedoucímu z náměstí. Před vchodem se nacházelo vydlážděné prostranství, ohraničené kamenným zábradlím. Risalit měl v průčelí pět velkých oken, byl ozdoben korintskými sloupy a kolem kupole stály na kamenné římse ozdobné vázy. Nahoře pak nacházely se hodiny. Do výklenků po stranách hlavního vchodu byly umístěny sochy Josefa Jungmanna a J. A. Komenského od sochaře Strachovského. Průčelí křídel bylo ozdobeno sochami, medailony a reliéfy. Budova byla omítnuta slabě žlutě, střecha pokryta břidlicí, římsy a střechy byly plechové. 

Po stranách hlavního vchodu se nacházel byt školníka a ředitelna, v přízemí napravo bylo umístěno městské muzeum. V prvním poschodí risalitu byla veliká kreslírna, ve druhém nádherná zasedací síň 14,72 m dlouhá a 8,16 m široká. V hlavní části byly chodby široké tři metry s okny na severní stranu vykládány asfaltovými plotnami. Přes osm metrů široké schodiště, ozdobené bronzovaným zábradlím a mezi 1. a 2. poschodím vázami z teracoty, rozdělovalo budovu na dvě souměrné části. Z celkového počtu 39 místností bylo 18 vyučovacích a 8 kabinetů. V suterénu se nacházelo 5 rozsáhlých dílen, velká šatna a tělocvična s 18 okny, vysoká 8,80 m. Mimoto zde bylo ještě několik místností, hodících se velmi dobře za skladiště. 

Jaroměřští občané přirovnávali obecní budovu k Národnímu divadlu. Mohla za to nápadná podoba střech. Pražský architekt Jenšovský se možná nechal inspirovat.