Dívkám vstup zakázán

Autor: Mgr. Jana Doubková, zveřejněno: 5.10.2015


Škola na Ostrově byla školou chlapeckou a to až do roku 1948, kdy došlo ke sloučení chlapeckých a dívčích škol.Školu navštěvovali většinou žáci nemajetných rodičů.

V kronice bylo zaznamenáno: „Zdravotní a sociální poměry žactva nejsou skvělé. Většina rodičů patří k nemajetným třídám dělnickým, proto často i při dobré vůli není možno, aby žáci měli doma potřebné pohodlí. Byli zjištěni žáci, kteří ráno přišli neumyti do školy, protože měli vodu zamrzlou a rodiče ráno netopili, odcházejíce do továrny. Těm byla poskytnuta možnost umýti se v teplé vodě mýdlem a kartáčkem ve škole. Také domácí úkoly píší si někteří žáci ve škole. Doma buď není nikdo doma, až pozdě večer, nebo šetří se světlem, jinde schází inkoust. Chudoba zřejma jest na nedostatečném oděvu, obuvi, ba i na podvýživě. Každý rok nejméně jeden žák je péčí Čs. Červeného kříže poslán na rok do sanatoria pro tuberkulosní na Pleši a několik jich dochází dvakrát týdně do Masarykovy protituberkulosní ligy k léčení. Městská rada, řada korporací s Čs. Červeným křížem v čele snaží se pomoci těm nejpotřebnějším podílením obuví, prádlem i šatstvem a ve škole ve sklepních místnostech zřízena je stravovna, kde se v době od října do jara vaří pro žactvo a nezaměstnané polévka.“