Active English Camp 2019

Autor: Ondřej Pličžka, zveřejněno: 16.9.2019


Active English Camp 2019 opět na „Ostrově“

Jak již bývá na naší škole zvykem, také v letošním roce si poslední srpnový týden připomněli přihlášení žáci zábavnou a nevšední formou angličtinu. Připravili se tak na nastávající školní rok a navíc si užili spoustu zábavy. Probíhal totiž program Active English Camp.

Active English Camp je týden plný angličtiny. Děti tráví každý den šest hodin pod vedením zkušeného lektora, který k nám přiletí vždy z některé z anglicky mluvících zemí. Žáci si tedy mohou vyzkoušet, jaké to je konverzovat s rodilým mluvčím a jak zní autentická angličtina. Letos se nám navíc podařilo zajistit pro Active English Camp zahraniční lektory dva, oba z Velké Británie. Další novinkou byla změna prostor. V letošním školním roce Active English Camp totiž neprobíhal v prostorách školy, ale v prostorách naší školní družiny ve vile Na Ptákách. Žáci tak měli možnost využít nejen vnitřní prostory družiny (včetně družinové počítačové učebny), ale také její velkou zahradu, která prošla vloni zásadní revitalizací. Takže kromě aktivit v lavicích si děti zahrály i venkovní hry, při nichž zahradou zněla opět angličtina.

Active English Camp se u žáků, stejně jako v minulých letech, setkal s velkým úspěchem a odnesli si z něj mnohé cenné znalosti a neopakovatelné zkušenosti. Ty využijí nejen ve škole při výuce, ale ověří si je i v praxi, třeba během zájezdů do Anglie, které naše škola rovněž pořádá.

Active English Camp 2019