Zpívání, perníčky a punč

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 12.12.2019


Ve středu 11. prosince zpíval náš Ostrováček klientům Diakonie ve Dvoře Králové. Tentokrát byli v publiku nejen obyvatelé domova důchodců, ale také návštěvníci denního stacionáře a jejich rodinní příslušníci. Společenská místnost doslova praskala ve švech a vedení Diakonie přemýšlelo o tom, kde uspořádat naše adventní vystoupení příště.

Koncerty pro Diakonii se totiž v naší škole stávají pěknou tradicí a nejde v nich jen o zpívání. Po úspěšném koncertě plném emocí přichází setkání seniorů s dětmi, vzájemná výměna vlastnoručně vyrobených přáníček a pozorností a posezení při pohoštění, které klienti denního stacionáře připravili spolu s personálem. Perníčky, jednohubky, zákusky a vánoční punč voní celou vánočně vyzdobenou místností. Při setkání někteří senioři vzpomínají na svá mladá léta, například jeden ze starých pánů vyprávěl, jak zpíval v pěveckém sboru neuvěřitelných 80 let a jak se mu po zpívání stýská. Dojatě se loučíme.

Cestou domů vezmeme útokem stánky na náměstí. Probíhají zde adventní trhy, tak se ještě koukneme, jestli by se tady nedal pořídit nějaký hezký vánoční dárek.

Poslední předvánoční koncert našeho sboru se opravdu vydařil. Byl totiž přesně takový, jaký má adventní koncert být. Plný porozumění a lásky.