Charitativní koncert v kostele sv. Jakuba

Autor: Pavla Pazderová , zveřejněno: 15.1.2020


„Chtěla bych Vám ještě něco přispět do kasičky,“ řekla mi těsně po koncertě posluchačka.

 „Ale my Vám nemůžeme rozměnit,“ namítla jsem.

„Já vím,“ odvětila.

„...ale to je pětistovka,“ odtušila jsem překvapeně.

„Já vím,“ usmála se, vtiskla mi do dlaně pětisetkorunovou bankovku a byla pryč.

 

Ano, i takové vstupné zaplatili někteří z našich posluchačů. Na sobotním koncertě, jehož výtěžek byl v rámci Tříkrálové sbírky věnován Domovu sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žírči se vybralo 8 745 Kč.

Koncert, na kterém účinkovala obě oddělení Ostrováčku a Komorní sbor Gymnázia Jaroslava Žáka KaPa, se konal již tradičně  v kostele sv. Jakuba. Všechny tři pěvecké sbory předvedly to nejlepší, co mají ve svém vánočním repertoáru. Posluchači slyšeli průřez skladeb s vánoční nebo zimní tematikou od dětských písní pro nejmenší, přes duchovní skladby  autorů či černošské spirituály, až po filmovou hudbu. V pestrém programu zazářily také některé hudební nástroje. Slyšeli jsme tradiční klavír, housle nebo zobcové flétny, ve dvou skladbách sopránové metalofony, a dokonce i altsaxofon. Za potlesk stála i kapela složená ze dvou kytar a kontrabasu.

Obdivuji odvahu všech instrumentalistů laditelných hudebních nástrojů, se kterou se zhostili svého hudebního partu ve vymrzlém kostele. Obdivuji naše nejmenší, kteří při čekání na své vystoupení nejen že nezmrzli, ale většinou dokonce pozorně poslouchali své starší spolužáky. Obdivuji starší sbor, že vydržel nehnutě stát na ledové kamenné podlaze. Obdivuji kůr kostela, že vydržel nápor všech hudbymilovných rodičů a nezřítil se pod jejich vahou. Obdivuji vás, vážení posluchači, že jste po hodinovém koncertě ještě toužili po přídavku, a dokonce jste si jej s námi někteří i zazpívali. A děkuji vám. Vlili jste nám do žil novou chuť do dalších uměleckých počinů. Ujistili jste nás, že naše zpívání má smysl a že muzikou, která nám dělá velikou radost, obohacujeme i vás. A že společně, my i vy, dokážeme pomáhat těm, kteří naši sounáležitost potřebují.

Charitativní koncert v kostele sv. Jakuba